Historie

Počátky

Za zrodem přístroje StopSleep stojí ruský vědec Vladimir Vikentievich Sukhodoev, který se jeho přípravě a vývojem technologie zabýval mnoho let. Od svých studií se věnoval principům diagnostiky psychofyziologických stavů, se zvláštním důrazem na nebezpečné situace. Vytvořil tak první zkušební modely přístroje a jeho software.

Mezník obchodního modelu

V roce 2008 se se Sukhodoevovým vývojem seznámil Alexander Markovich Lowenstein, absolvent fakulty Inženýrství a matematiky Voroněžské státní univerzity. Lowenstein měl bohaté zkušenostmi s navrhováním a budováním softwarových projektů, a zároveň měl ambice podnikat v oblasti technologických inovací. Práce na vývoji nového přístroje se stala základem jejich pozdější spolupráce.

Průlom ve vývoji

V začátcích testování laboratorního přístroje se oba vývojoví pracovníci potýkali s nedostatkem testovacích dat v reálných podmínkách. Z tohoto důvodu byl přístroj a jeho senzory navržen tak, aby umožňoval zaznamenat a shromažďovat informace během jízdy řidiče, tedy v době reálného použití přístroje. Následně byla naměřená data vzorkována do digitální podoby a přenesena do počítače.

Unikátní inovace

S příchodem technického pracovníka Vladimira Petroviče Stratienka byly aplikované senzory využity zcela jiným způsobem. Pracovalo se s hypotézou, že naměřené hodnoty mohou potvrdit základní myšlenku, a to, že vlivem činnosti mozku se mění vodivost pokožky. Cílem bylo vytvořit algoritmus, který může spolehlivě zaznamenat stav spánku. Souběžně se sběrem a zpracováním experimentálních dat, Stratienko navrhl a sestavil prototyp zařízení StopSleep. Následné testy pak naplnily daná očekávání a potvrdily tak základní hypotézu.

Vývoj designu

Nedílnou součástí prací byl také samotný vývoj designu přístroje. V průběhu finalizace podoby přístroje kladli konstruktéři důraz na výběr a nákup špičkových elektronických součástek včetně prototypování designu.

  • Nákres

    Nákres
  • Prototyp

    Prototyp

Spuštění výroby

V roce 2010 byl přístroj StopSleep téměř dokončen. Zbývalo vyřešit konstrukční řešení, které by umožňovalo nosit prsten, jak se také přístroji říká, pohodlně na ruce. S řešením nakonec přišli zástupci START-Park školy v rámci Penza technologické akademie (PSTA) s programem pro pro začínající firmy, kde se zvláštní pozornost věnuje produktu a jeho vývoji. Díky START-Parku byla také spuštěna kompletní výroba.

Nahoru