Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.stopsleep.cz a přes obchodního zástupce společnosti BEZTAK s.r.o.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Objednávka a doprava zboží

Objednávka je potvrzena emailem, v případě nejasností Vás budeme kontaktovat telefonicky. V případě objednávky přes obchodního zástupce je objednávka potvrzena pomocí objednávkového formuláře.

Zboží zasíláme na dobírku nebo po obdržení platby na bankovní účet. Zboží zasíláme v rámci České a Slovenské republiky. Pokud je zboží na skladě, bude vyexpedováno v co nejkratší době, nejdéle však čtyři pracovní dny od obdržení objednávky. Pokud potřebujete zboží obdržet co nejdříve, kontaktujte nás, pokusíme se Vám vyhovět. Zboží je zákazníkovi zasláno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

V ČR je zboží zasíláno jako balík a cena poštovného je účtována dle platných tarifů společnosti TopTrans.

Na Slovensko zasíláme zboží rovněž jako balík. Jelikož se jedná o dodávky v rámci Evropské unie, zboží není nutno "vyclívat". Zboží si vyzvednete na běžné poště. Rovněž Vám nevzniká povinnost platit DPH v SR. Cena obsahuje 21% DPH. Nárok na odpočet DPH u dodávek v rámci EU není. Standardní doba přepravy zboží na Slovensko činí cca 5 dní. Zboží tedy obdržíte nejdéle 10 dní od zaslání objednávky.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Obdržené objednávky jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávky je možné zrušit do 24 hodin po jejím odeslání a to písemně. V případě, že zákazník objednávku nezruší a zboží si nepřevezme, zavazuje se uhradit náklady na poštovné a balné.

V případě objednávky přes internet má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Při dodržení níže uvedených podmínek Vám bude vrácena plná kupní cena:

  • emailem zašlete požadavek na odstoupení od smlouvy a uveďte zároveň číslo účtu, kam požadujete vrátit peníze
  • doručte zboží na adresu, kterou naleznete v kontaktních informacích
  • zboží musí být zabaleno v původním obalu
  • zboží nesmí jevit známky používání
  • zboží musí být nepoškozené
  • zboží musí být kompletní včetně příslušenství, návodu apod.

Při dodržení těchto podmínek Vám peníze za zboží zašleme nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Při vrácení peněz na bankovní účet bude kupní cena vrácena vyjma nákladů na doručení zboží v plné výši. V případě zaslání složenkou na adresu bude odečtena částka 45,- Kč na tuto poukázku. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Zrušení objednávky ze strany BEZTAK s.r.o.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo je dočasně vyprodáno. V případě této situace Vás budeme okamžitě kontaktovat a domluvíme se s Vámi na dalším postupu.

Odpovědnost za vady

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo ho sám způsobil.

Záruční doba

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu. Zákonná záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka.

Jako záruční list postačuje doklad o zaplacení obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, bydliště. Spotřebitel má při uplatnění záruky právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou. Není-li takový postup možný, je možné uplatnit slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonem stanovené době předložit doklad o koupi.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zboží
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem apod.)

V případě reklamace nás kontaktujte telefonicky nebo emailem. V žádosti o reklamaci popište přesnou vadu výrobku. Následně budete kontaktování a bude Vám navrhnut způsob řešení reklamace.

Do vrácené částky se nazapočítává cena poštovného a balného.

Ochrana osobních údajů

Zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím dle zákona č. 101/2000 Sb.

Veškeré informace, které uvádíte, jsou nutné k identifikaci kupujícího a používáme je pouze k realizaci objednávky a ke komunikaci s Vámi. Vaše osobní údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám.

V případě poskytnutí Vašich dat třetí osobě bude tak učiněno pouze po písemném souhlasu z Vaší strany.

Používáním internetového obchodu www.stopsleep.cz souhlasíte se shromažďováním osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Tento souhlas je na dobu neurčitou. Pokud vyslovíte písemně nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, je prodávající povinen přestat tyto data zpracovávat.

Nahoru